Hoc est transllatum bene et fideliter factum Olive quartadecima die februari anno a Nativitate Domini millessimo quadringentesimo secundo supmtum a quandam clausula sive capitulo contento in ultimo testamento dompne Marie, uxor quondam Dominici Ferri, vicini dicte ville defunctorum, quod actum fuit Olive XXIª die augusti anno a Nativitate Domini Mº CCCº septuagesimo quarto clausum et subsignatum per discretum Petrum Perpinyà, auctoritate regia notarium publicum, tenor cuius quidem clausule sequitur per hec verba: "que del romanent e d'açò que sobrara del preu dels dits béns vull e man que'n sien comprats deu sous censals anuuals e rendals ab luisme e fadiga en bon loch e segur dels quals o per los quals cascuns anys e en per tots temps en la nostra quaresma sien dites e cantades deu misses per ànima mia e de mon pare e de ma mare e de tots feels defuncts, lo iuspatronat dels quals damunt dits deu sous censals vull que sia dels jurats de la dita vila de Oliva qui ara són e en sdevenidor seran". Sig-[creu]-num venerabilis Petri Olzina, justícia ville Olive, qui viso prefato testamento o clausula predicta in eo contenta hinc translato auctoritatem suam prescicit et decretum. Sig-[creu]-num Berengarii Cardona, notari publici ville Olive et tocius baronie Rebolleti, qui hoc presens traslatum a dicto suo original testamento translatari et scribi, feci et cum eodem diligenter comprobavi clausique loco, die et anno in prima et secunda lineis contentis et ut scriba curie predicte ville Olive prodiscreto Petro Fa? notario dicte curie, hinc translato auctoritatem dicte iustitie eius iussu apposui et scribsi ...

Publicado en todo-memes.com el 24 de Diciembre de 2017
Enlace: https://todo-memes.com/amp/meme-de/Hoc-est-transllatum-bene-et-fideliter-factum-Olive-540427

Este meme ya ha sido visitado 108 veces, está formado de dos partes, la parte superior de la imagen tiene el texto "Hoc est transllatum bene et fideliter factum Olive quartadecima die februari anno a Nativitate Domini millessimo quadringentesimo secundo supmtum a quandam clausula sive capitulo contento in ultimo testamento dompne Marie, uxor quondam Dominici Ferri, vicini dicte ville defunctorum, quod actum fuit Olive XXIª die augusti anno a Nativitate Domini Mº CCCº septuagesimo quarto clausum et subsignatum per discretum Petrum Perpinyà, auctoritate regia notarium publicum, tenor cuius quidem clausule sequitur per hec verba: "que del romanent e d'açò que sobrara del preu dels dits béns vull e man que'n sien comprats deu sous censals anuuals e rendals ab luisme e fadiga en bon loch e segur dels quals o per los quals cascuns anys e en per tots temps en la nostra quaresma sien dites e cantades deu misses per ànima mia e de mon pare e de ma mare e de tots feels defuncts, lo iuspatronat dels quals damunt dits deu sous censals vull que sia dels jurats de la dita vila de Oliva qui ara són e en sdevenidor seran". Sig-[creu]-num venerabilis Petri Olzina, justícia ville Olive, qui viso prefato testamento o clausula predicta in eo contenta hinc translato auctoritatem suam prescicit et decretum. Sig-[creu]-num Berengarii Cardona, notari publici ville Olive et tocius baronie Rebolleti, qui hoc presens traslatum a dicto suo original testamento translatari et scribi, feci et cum eodem diligenter comprobavi clausique loco, die et anno in prima et secunda lineis contentis et ut scriba curie predicte ville Olive prodiscreto Petro Fa? notario dicte curie, hinc translato auctoritatem dicte iustitie eius iussu apposui et scribsi" y en su parte inferior escribieron "", tu también lo puedes usar para compartirlo con tus amigos, seguro que les gustará. A las personas les gusta compartirlo en las redes sociales como facebook, twitter, linkedin entre otras, incluso si estás conectado desde tu teléfono o tablet y tienes instalado whatsapp te saldrá un botón para compartir.

Por otro lado, con las palabras que tiene este meme de "Hoc est transllatum bene et fideliter factum Olive quartadecima die februari anno a Nativitate Domini millessimo quadringentesimo secundo supmtum a quandam clausula sive capitulo contento in ultimo testamento dompne Marie, uxor quondam Dominici Ferri, vicini dicte ville defunctorum, quod actum fuit Olive XXIª die augusti anno a Nativitate Domini Mº CCCº septuagesimo quarto clausum et subsignatum per discretum Petrum Perpinyà, auctoritate regia notarium publicum, tenor cuius quidem clausule sequitur per hec verba: "que del romanent e d'açò que sobrara del preu dels dits béns vull e man que'n sien comprats deu sous censals anuuals e rendals ab luisme e fadiga en bon loch e segur dels quals o per los quals cascuns anys e en per tots temps en la nostra quaresma sien dites e cantades deu misses per ànima mia e de mon pare e de ma mare e de tots feels defuncts, lo iuspatronat dels quals damunt dits deu sous censals vull que sia dels jurats de la dita vila de Oliva qui ara són e en sdevenidor seran". Sig-[creu]-num venerabilis Petri Olzina, justícia ville Olive, qui viso prefato testamento o clausula predicta in eo contenta hinc translato auctoritatem suam prescicit et decretum. Sig-[creu]-num Berengarii Cardona, notari publici ville Olive et tocius baronie Rebolleti, qui hoc presens traslatum a dicto suo original testamento translatari et scribi, feci et cum eodem diligenter comprobavi clausique loco, die et anno in prima et secunda lineis contentis et ut scriba curie predicte ville Olive prodiscreto Petro Fa? notario dicte curie, hinc translato auctoritatem dicte iustitie eius iussu apposui et scribsi " también otras personas crearon memes utilizando estas palabras.

Este meme de "Hoc est transllatum bene et fideliter factum Olive quartadecima die februari anno a Nativitate Domini millessimo quadringentesimo secundo supmtum a quandam clausula sive capitulo contento in ultimo testamento dompne Marie, uxor quondam Dominici Ferri, vicini dicte ville defunctorum, quod actum fuit Olive XXIª die augusti anno a Nativitate Domini Mº CCCº septuagesimo quarto clausum et subsignatum per discretum Petrum Perpinyà, auctoritate regia notarium publicum, tenor cuius quidem clausule sequitur per hec verba: "que del romanent e d'açò que sobrara del preu dels dits béns vull e man que'n sien comprats deu sous censals anuuals e rendals ab luisme e fadiga en bon loch e segur dels quals o per los quals cascuns anys e en per tots temps en la nostra quaresma sien dites e cantades deu misses per ànima mia e de mon pare e de ma mare e de tots feels defuncts, lo iuspatronat dels quals damunt dits deu sous censals vull que sia dels jurats de la dita vila de Oliva qui ara són e en sdevenidor seran". Sig-[creu]-num venerabilis Petri Olzina, justícia ville Olive, qui viso prefato testamento o clausula predicta in eo contenta hinc translato auctoritatem suam prescicit et decretum. Sig-[creu]-num Berengarii Cardona, notari publici ville Olive et tocius baronie Rebolleti, qui hoc presens traslatum a dicto suo original testamento translatari et scribi, feci et cum eodem diligenter comprobavi clausique loco, die et anno in prima et secunda lineis contentis et ut scriba curie predicte ville Olive prodiscreto Petro Fa? notario dicte curie, hinc translato auctoritatem dicte iustitie eius iussu apposui et scribsi " fue creado con una imagen de nuestra galería. Descargar frasePersonaliza esta fraseCrea tu propia fraseMemes más populares